Mások rólam, munkáimról

Különös érzés volt összegyűjteni a munkáimról szóló visszajelzéseket.

Egyrészt jól esik újraolvasni őket, hogy sokak számára tudtam segítséget, örömöt, útmutatást közvetíteni, másrészt mélyen tudatában vagyok annak, hogy csupán eszköz vagyok a Nagy Alkotó kezében, és nincs más dolgom, mint egészen az Ő kezébe simulni.

Budaörsi nő

A Budaörsi NŐ  szavazás egyik díjazottja, aki kiemelkedőt alkotott munkájában és közösségi szerepvállalásában

Az ismeret és minden fejlődés kulcsa a kérdőjel. Még a felkiáltójelnek, a parancsnak, a felszólításnak, de a kérésnek is csak akkor van értelme, ha hozzátehetjük: miért? hogyan? Amit, akit nem ismerünk, igazán nem is tudjuk megszeretni.

Szívügye a szerető, nekünk a legjobbat akaró, és minket erős kézzel megtartó, formáló istenarc megmutatása, valamint a házasságra való felkészítés, az emberi kapcsolatok ápolása, megerősítése, mivel saját életében is tapasztalta, hogy bár senki nem tud kibújni a bőréből, a rögzült rossz minták tudatosan, jó példák megismerésével, ismeretszerzéssel és önneveléssel lassacskán felülírhatók. Önmagunk és egymás szobrászai vagyunk.

https://www.budaorsiinfo.hu/blog/2019/04/02/a-budaorsi-no-2019-dijazottjai-kariko-eva-ujsagiro-konyvkiadoi-szerkeszto/

A Helikon Kiadó is befogta a Róma felől fújó szelet, s olyan frappáns könyvvel jelentkezett, amilyenre nem nagyon volt példa. Persze, ehhez kellett egy olyan érzékeny szerkesztő is, mint Karikó Éva (akiről nem tudok semmit, de ezzel a kötettel levett a lábamról!) Kegyelem és bűn szőttese címmel megjelent, és a folytatás ígéretét hordozó kötet igazában egy füveskönyv, egy idézetgyűjtemény, amit akár naponta is elő lehet venni.

A pápa is elvégzi gyónását kéthetenként, mert a pápa is bűnös! - nekem ennél a mondatnál nyílt ki először a könyv, s azóta többszöri próbálkozással meggyőződtem arról, hogy a kötet így pontosan annyira jól használható, mint ha szisztematikusan nekilátunk. Azt gondolom, hogy a szerkesztő olyasmit állított össze, ami hosszú időn át - legalább a következő kötet megjelenéséig - az Olvasó keze ügyében marad. (Librarius)

Csendesedésként olvasom a Böjte Csaba anyukájával készült interjúkötetet. Az egy dolog, hogy sírtam, ahogy Csaba testvér anyukája gondoskodásáról mesél, de egyszercsak az én anyukám jön szemben egy kérdésben . Zseniális ez a könyv! Mindenkinek ezt adtam ajándékba! Gratulálok Karikó Éva! (Skrabski Fruzsina)

Csaba testvér könyvei bestsellerek a Bookline sikerlistája alapján. Nagyon jó formát találtak Karikó Évával, kérdezz-felelek, de a kérdező nagyon modern kérdéseket tesz fel, Csaba testvér pedig nagyon emberközelien válaszol a hit bonyolult kérdéseire. Nem kizárólag a hívőkhöz, hanem a kereső emberekhez is szólnak, és nagyon sokan keresnek a mai világban, merre kellene indulni, mert olyan "zsákutcás" az élet. (Osztovits Ágnes, MR1, Kossuth Rádió)

Mindannyian hálás köszönettel tartozunk Karikó Évának, akiben megfogalmazódott a gondolat, hogy e könyvek kérdés-felelet formában megszülessenek és aki sok lelki finomságról és értelemről tanulságot tevő kérdéseit feltette. Hálásak lehetünk a versekért is, amelyek a művészet dimenziójával még inkább kiteljesítik a könyveket. (Konkoly-Gyuró Éva, Erdély Ma)

Karikó Éva "a kereső ember kérdéseivel" nem csupán a megszólaltatott gondolatmenetének szab medret és irányt, azt is jelzi, hogy társszerzője a kötetnek. Társszerzője abban is, hogy az elhangzottak, lejegyzettek jobb és elmélyültebb megismeréséhez, megértéséhez a tárgyhoz illő szépirodalmi anyagot válogat. Ékes bizonysága ez szakrális irodalom gazdagságának. Általa oly kapukat nyit meg, amelyek évtizedekig zárva voltak előttünk; oly szellemi értékeket hoz előtérbe, melyekről egyházüldöző korokban szólni sem lehetett, melyekről globalizált világunk is leginkább hallgatni szeretne. A versek, prózai szövegek Isten-kereső gondolatai segítik az olvasót abban, hogy valóban rátaláljon az útra, amely a végtelenbe vezet. (Máriás József, Vasárnap, kulturális hetilap)

Harmadszor fut neki Böjte Csaba és Karikó Éva, hogy a kimondott és leírt szó mágikus erejével, a rájuk ruházott hatalomnál fogva hozzátegyék a maguk kicsiny részét a világ és benne az ember boldogulásához. A rájuk ruházott hatalom a szeretet és a tehetség. A kicsiny rész a legtöbb. Isten ajándéka, kegyelme, ő maga, mibennünk. Azzal sáfárkodni, ami Istenből bennünk van, nagy meló, merthogy ez az élet célja. De mással tölteni az időt nem is nagyon érdemes. Irány a végtelen.

A korszellem által sugallt előítéletek és a fölöslegesen bejárt kerülőutak fáradtsága nyög fel a Karikó Éva által hitelesen tolmácsolt kételkedésben. Ezzel szembesül minden hívő ember, aki házibulikban, kocsmaasztaloknál és az élet bármilyen terepén a hitéről beszél: előbb-utóbb defenzívába szorulva felelgetünk az egyre durvuló, gúnyos felvetésekre. Csaba testvér a gyakorlati szolgálat terepén edződött nyugalommal és szeretettel felel, abból indul ki, hogy a kérdező és a válaszoló ugyanonnan jön, ugyanannak a Jónak kegyelméből van ezen a világon. A bizonytalanság korában szavainak az ad biztos alapot, hogy nem neki kell kitalálnia a válaszokat. Ezt a derűs erőt tartom az első két kötet legtanulságosabb mozzanatának, a válaszok pontossága és sajátos humora mellett ebből tanultam a legtöbbet. (Kovács Ákos - énekes)

Felejtsd el az összes félelmet, szorongást keltő téveszmédet Istenről. Csaba testvér megmutatja a szerető, minden hibáddal együtt téged elfogadó istenarcot. Igazán erőt és reményt adó könyv. És a versek nagyszerűek, hihetetlen, hogy mennyire jól vannak válogatva! A könyv gyönyörű, tartalmában, kivitelezésében. (libri.hu)

Külön méltatjuk Karikó Éva kitartó, az éveket átívelő faggatózását, melynek szép gyümölcse a négy kötet. E könyvekben választ kaphattunk a "van-e értelme az életnek?" kérdésre. Az általa választott irodalmi szemelvények, idézetek segítenek abban, hogy a kérdéseket, a rájuk adott válaszokat hitelesnek érezzük, a magunk gondolat- és érzésvilágába beépíthessük. (Máriás József, Vasárnap, kultrális hetilap)

A könyv lapjain olvasható költemények, nagy szentek és kiváló emberek gondolatai nem csak művészi illusztrációként jelennek meg, hanem a hitről szóló gyönyörű vallomásokkal tesznek tanúságot arról, hogy a kötetben megjelenő értékek nem csak egy szűk réteg kiváltságai, hanem az emberek lelke mélyén szunnyadó vágyak, melyeknek megélése az igazi boldogság forrása. (Erdő Péter bíboros)

Karikó Éva: Ki a szívét osztja szét, CSABA TESTVÉR élete és munkássága az édesanyja szemével - Helikon Kiadó... 2018
 Karikó Éva még időben tudta megszólaltatni a dévai árvák ferences szerzetesének édesanyját. Julianna néni, Csaba testvér negyed százada tartó életművének legközelebbi, hiteles szemtanúja a beszélgetése után fél esztendővel, 2015. december 15-én befejezte fia melletti szeretetszolgálatát. Mily megrendítően szép és kifejező gondolat fiától az idézet: "ő a jéghegy láthatatlan alapja, amely magasba emel engem'.  Julianna anyai szeretetével, imáival nevelte gyermekeit és biztosította a békés hátteret szerzetes fia apostoli küldetéséhez. A sok szép családi képpel színesített könyv Karíkó Éva jól irányított, és a dévai körülményeket kiválóan ismerő kérdései segítségével ismerjük meg a Böjte család életét, melyben az édesapa korai elvesztése miatt Julianna néni egyedül nevelte fiait és tette még szeretetteljesebbé azt a miliőt, melyben Csaba testvér védencei készültek az életre. Az édesanya és Csaba testvér szavain keresztül képet kapunk az erdélyi magyarság helyzetértől is. (Spangel Péter, Demokrata)

A szeretet bölcsője korábbi szerzőtársával, Karikó Évával közösen készült, aki Csaba testvér előadásait ezzé a szép könyvvé szerkesztette és a fejezetekhez az elmaradhatatlan verseket válogatta. A téma a házasság, ami talán meglepő, hiszen egy cölibátusban élő pap mit is tudhat erről, gondolja az olvasó. Ez a kérdés az egyik előszó címe is. A számos érv közül, amelyet Karikó Éva felhoz ennek ellenében, talán a legmeggyőzőbb, mikor felteszi a kérdést: "Vajon ki tud többet egy szívműtétről: az, akit operálnak, vagy az, aki a beavatkozást végzi?" Csaba testvér olyan szemszögből közelíti meg a házasságot, amelyből nézve az olyan, mint egy autó, amely ha elromlik, vagy csak kifogy belőle a benzin, akkor meg kell javítani, vagy újra kell tankolni, és nem félreállni vele, otthagyva az út szélén. Számára az ember nem csak hús és nem csak csont. Lélek is. A házasság előtti szexet ahhoz hasonlítja, amikor az étkezést nem az aperitiffel kezdjük, hanem a desszerttel. Felteszi a kérdést: ha a házasság előtti együttélés, a másikkal való élet kipróbálása olyan jó, miért nem boldogabbak a mai házasságok, miért nem stabilabbak a kapcsolatok. Még ha nem is értünk egyet sokszor vele, ha megrögzött szabadelvűek vagyunk, vagy ha nem is hiszünk Istenben, akkor is azon kapjuk magunkat, hogy ha beleolvasunk ebbe az aranyozott borítójú kiadványba, a könyv szelíd gondolatai és életünket terelgető tanácsai megragadnak bennünk. Elhisszük: Isten szerelmes levelei vagyunk valaki számára, hogy érdemes küzdeni is akár a boldogságért, a másikért, hogy a házasságkötési szertartás egy nyilvános szerelmi vallomás lehet.

Annyira mély, megható, megrázó gondolatok voltak benne, hogy oldalanként elméláztam, elgondolkodtam, imádkoztam vagy elsírtam magam. Ennyi értéket leírni, megélni! (moly.hu)

Bár Évával az interjú fájdalmas emlékeket hozott vissza, lehetővé tette számomra, hogy megszabaduljak attól, ami a szívemet súlyosan nyomasztotta. Megbékéltem. A gyermekkori emlékeim újraélesztése lehetővé tette, hogy elfeledkezzem a jelen szenvedéseiről.

Milyen megkönnyebbülés volt mindent elmondani, bár arra kértem, hogy ne írjon meg mindent! Tiszteletben tartotta ezt, és ez a legfontosabb dolog. Ezek az együtt töltött pillanatok, amikor az életemet elmeséltem, a találkozásokhoz jegyzeteket készítettem, fotóalbumokat lapozgattam, nagy-nagy boldogságot jelentettek! (B. G.)

Drága Évikém! Először letörlöm könnyeimet (ezt meg kellett írnom). Honnan tudtad, hogy ilyen képekről, ilyen elhelyezésről, kontrasztokról álmodtam. Talán elmondani sem tudtam elképzelésemet, és te ráéreztél, minden csodálatosan van elhelyezve. Annyira köszönöm, hogy ráéreztél a mondanivalóimra. Drága Évi, rád bízom a hátralévő rész képi kiegészítését is, mert ilyennek képzeltem, vagy igazán talán elképzelni sem tudtam ilyen gyönyörű megoldást. (B. M. nyugdíjas orvosnő)

Csodálom a munkabírásodat, a leleményességedet, amivel egy ötletet ki tudsz bontani, megvalósítani, aprópénzre váltani. A tisztelet és a szeretet, amivel fordulsz mindenkihez, felemelő, és kinyitja a szíveket. Őszinte vagy mindig és mégis sosem bántó. Nincs szükséged önuralomra, hogy megszűrd a szavaidat, mert a szívedből és a szádból eredendően kedvesség jön.  (T. O. pedagógus)

Évi legfontosabb jellemzője a nagy empátia, az, hogy igazán és szívből érdekli az Ember, mindenféle ember, annyi szelídséget, megértést érez a vele beszélgető, hogy szívesen megnyílik előtte. Miközben Lénye egészen szelíd és megértő, az ember mégis érzi, hogy értékítélete, világlátása sziklaszilárd, s belső énje erős, meginghatatlanul igazságos, s a világról, emberi életről alkotott véleményének nagy a súlya. Szeretem a humorát, ami megcsillan sokszor. (V. M.)

Szívesen emlékszünk vissza a közös beszélgetéseinkre. Szakmai egyeztetéseink alkalmával tapasztalhattuk alázatodat, el- és befogadásodat. Finoman, és lényegre törően fogalmazol. Ügyes író vagy! Egyszerre vagy szelíd és határozott. Látod a célt, amerre haladsz. Kitartóan keresed a jó ötleteket, amellyel gazdagíthatod eddigi szakmai tárházadat. (H. Ágnes, orvos)


Karikó Éva ebben a könyvben Csaba testvér édesanyját bírta szóra 2015-ben, halála előtt fél évvel. Egy különleges asszony "tisztakék" szemével pillanthatunk most bele az életébe. Ez az asszony állt hozzá a legközelebb, ő volt a legrégibb és legkedvesebb munkatársa: az édesanyja.
Vajon milyen az a család, amely gyökereket és szárnyakat adott neki? Milyen volt Csaba testvér ártatlanul bebörtönzött édesapja után vágyakozó gyermekként, háborgó lelkű kamaszként, keményen dolgozó bányászként, majd lélektől fűtött fiatal szerzetespapként? Hogyan alapította és hogyan működteti élet-, érték- és nemzetmentő munkásságát?
Böjte Julianna, ha csak tehette, kerülte a nyilvánosságot, szelíden, határozottan és nagylelkűen a háttérben végezte munkáját. Ugyanazzal a józansággal és kitartással, ahogy fiatalasszonyként egymaga nevelte fel gyermekeit az apa nélkül maradt családban. Elfogadta sorsát, imáival hordozta fiát és sok-sok "unokáját", akik, mint vallomásukból kiderül, nyugalmat, biztatást, biztonságot kaptak tőle. Csaba testvér szavaival: "ő a jéghegy láthatatlan alapja, amely magasba emel engem". (Helikon Kiadó)